Eztabaidak

Ongi etorri eztabaiden atalera!

Espazio honetan beste erabiltzaileek edo Etxebizitzaren Euskal Behatokiak proposatutako gaiei buruzko eztabaida berriak abiarazi edo iritzi eta ideiak eman ditzakezu.

Ez egon parte hartzeko zalantzetan, zure iritzia garrantzitsua da!


Etxebizitzari buruzko uztailaren 18ko 3/2015 Legearen eta 2018-2020 Etxebizitzaren Gida Planaren aurreikuspenekin jarraitzeko, babes publikoko etxebizitzak esleitzeko prozeduretan kupoak ezartzea aurreikusten du Eusko Jaurlaritzak. Proposamen horren helburua etxebizitza babestuaren esleipenetan gizarte-beharrizanei erantzutea eta gizarte-kohesioa babestea da. Horretarako, etxebizitzen kupoak erreserbatzea

Erregistratu orain

, , , , , , , , , , ,

Etxebizitzari buruzko EAEko Legean jasotzen denaren arabera, eta etxebizitzen funtzio soziala bermatzeko, neurriak ezarri behar dira okupatu gabe egon ez daitezen. Testuinguru horretan, Eusko Jaurlaritza dekretu-aurreproiektu bat prestatzen ari da EAEko jenderik gabeko etxebizitzen gaia arautzeko. Aurreproiektu horren zirriborroan honela

Erregistratu orain

, , , , , , , , , , , ,

EAEko jenderik gabeko etxebizitza arautuko duen dekretu-aurreproiektuaren esparruan, etxebizitza-eskari eta -premia frogatua duten eremuen deklarazioa aurreikusten da. Eremu horiek baldintza hauek beteko dituzte: 1. Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan inskribatutako etxebizitza-eskatzaileak egotea, zeinen eskaerak ezin baitira bete eremuan bertan dagoen etxebizitza publikoaren

Erregistratu orain

, , , , , , , , , , , ,

GAZTELAGUN programan bildutako etxebizitza alokatzeko laguntzaren zenbatekoa, gehienez, onuradunak ordaindu beharreko alokairuaren hileko errentaren % 50 izango da. Etxebizitza berean formalki eratutako bi bizikidetza-unitate bizi direnean, gehieneko ehuneko hori % 60 izango da. Halaber, alokairurako laguntza jasotzeko gehieneko denbora-tartea 3 urte izango

ikusi eztabaidaEztabaida itxita

, , , , , , , ,

EAEko gazteek, baldintza jakin batzuk betetzen badituzte, errazago emantzipatzeko aukera izango dute, Gaztelagun programan bildutako etxebizitza alokatzeko laguntza ekonomiko baten bidez. Besteak beste, onuradunek 23 eta 35 urte bitarte izan behar dituzte, eta haien urteko diru-sarrera gordinek DSBE kobratzeko une

ikusi eztabaidaEztabaida itxita

, , , , , , ,